Internship Company

Studenten van Media & Entertainment Management lopen in het laatste jaar van de opleiding stage. Bent u geïnteresseerd in een M&EM stagiair(e)? Lees dan verder.

Stage mogelijkheden

De stage van M&EM vindt plaats in het laatste studiejaar. Dit is het afstudeerjaar. Er zijn verschillende procedures om af te studeren. Er kan gekozen worden om 28 uur per week stage te lopen en 12 uur per week aan de scriptie te werken, gedurende 10 maanden. Ook is het mogelijk om 7 maanden stage te lopen en vervolgens 3 maanden aan de scriptie te werken. Deze laatste variant wordt vaak gekozen bij productiestages. Als laatste is er nog de mogelijkheid om een verkorte stage van 3,5 maand te lopen en daarna 3 maanden aan de scriptie te werken. De laatste optie geldt wanneer de student reeds stage heeft gelopen via een relevante mbo-opleiding.

MogelijkhedenLengte van afstuderenScriptieStageOpmerkingen
Mogelijkheid 1
Part-time track
10 maanden12 u per week28 u per week-
Mogelijkheid 2
Full-time track
10 maanden3 maanden (13 weken)7 maanden (29 weken)Vooral geschikt voor productiestages
Mogelijkheid 3
Snel, full-time track
6,5 maanden3 maanden (13 weken)3,5 maand (15 weken)Alleen voor studenten met relevante stage ervaring

Verwachtingen

Om de stageperiode succesvol te doorlopen is het belangrijk dat de student minstens eens in de twee weken een voortgangsgesprek met de interne bedrijfsbegeleider heeft. Het is daarbij van belang dat de interne begeleider zelf vakkennis en/of voldoende ervaring op het vakgebied van de student heeft.

Daarnaast dienden er minimaal drie gesprekken gevoerd te worden met de stagiair en de Stenden begeleider. De student dient beschikking te hebben over een eigen werkplek met een computer. Tot slot is het van belang dat de interne begeleider de student de tijd geeft om aan de verplichte stagerapporten te werken.

Soorten stagebedrijven

Het bedrijf waar de student stage kan gaan lopen, moet een duidelijke relatie hebben met media, in de breedste zin van het woord. In aanmerking komen bedrijven binnen onze hoofdaandachtsgebieden. Dit zijn:

 • Media- en entertainment bedrijven, zoals mediaproductiebedrijven, platenmaatschappijen, nationale radiostations, lokale, regionale en landelijke tv/radio omroepen, uitgeverijen, bedrijven in de multimediasector.
 • In de entertainmentsector, waarbij je kunt denken aan podiumkunsten, evenementenorganisatoren en attractieparken.
 • Bedrijven werkzaam in de belevingseconomie. Enerzijds kun je denken aan communicatiebureaus, traditionele of geïntegreerde. De bureaus gebruiken vooral de ‘conventionele’ media als radio, TV en print om de boodschap of het merk van de klant te communiceren. Maar ook het integreren van andere communicatievormen, zoals bijvoorbeeld events en internet. Anderzijds kun je denken aan bedrijven als bijvoorbeeld Heineken, waar het creëren van een hele belevingswereld rond een product of merk zo wezenlijk is geworden, dat het bedrijf de regie ervan in eigen huis ter hand neemt. De media- en entertainment manager is dan de verantwoordelijke voor de regie van het ‘verhaal’ in alle ingezette media.
 • Bedrijven die een rol spelen bij de distributie van digitale content, zoals aanbieders van mobiele telefonie.

Stagebedrijven bevinden zich o.a. in de volgende sectoren:

 • Mediaproductiebedrijven;
 • TV-productiebedrijven;
 • Filmproductiebedrijven;
 • Muziek- en Radio-productiebedrijven;
 • Publishing–printbedrijven;
 • Internetbureaus, overige Nieuwe Media/ICT (waaronder gameontwikkeling, social media marketing);
 • Evenementen (bureaus);
 • Theaterproductiebedrijven;
 • Organisatie- en adviesbureaus, waaronder reclamebureaus;

Heeft u interesse in één van onze stagiaires? Neem dan contact op met de stagecoördinator van de opleiding: Sylvia van Oosten, sylvia.van.oosten@stenden.com.

This post is also available in: Engels